Jak nastavit čas v hodinkách Casio Vintage? Přehledný manuál s obrázky

Nastavení času v hodinkách Casio Vintage
Sdílejte
LinkedIn

Hodinky Casio z edice Vintage patří nepochybně k těm nejpopulárnějším edicím od japonské značky vůbec. Jak to už však někdy u hodinek Casio s digitálním displejem bývá, správné nastavení času a data může někdy potrápit. Jinak tomu není ani u modelů ze zmiňované edice. Přinášíme vám proto podrobné vysvětlení jednotlivých funkcionalit a nastavení těchto oblíbených retro hodinek.

Obsah článku

Manuál pro hodinky Casio Vintage A168WG-9EF

1. Obecné informace

  • Pomocí tlačítka B se přepínáte mezi jednotlivými módy.
  • Pokud provedete jakoukoli změnu v nastavení, použijte tlačítko B pro návrat do časového módu.
  • Tlačítko A rozsvítí displej hodinek. (Pozor, časté používání osvětlení displeje snižuje životnost baterie.)
Přehled jednotlivých módů v hodinkách Casio Vintage

2. Časový mód

V časovém módu přepínáte pomocí tlačítka C mezi 12 a 24 h formátem času.

Dny v týdnu:

MO: Monday (Pondělí)
TU: Tuesday (Úterý)
WE: Wednesday (Středa)
TH: Thursday (Čtvrtek)
FR: Friday (Pátek)
SA: Saturday (Sobota)

Hodinky Casio Vintage - základní obrazovka

3. Alarm

Při aktivaci této funkce v hodinkách Casio Vintage, budou hodinky vysílat 20 sekundové zvukové upozornění každý den v předem stanoveném čase. Pokud je aktivní ukazatel opakování alarmu, upozornění se spustí každou hodinu.

Nastavení alarmu:

1. V módu alarmu stiskněte tlačítko A. Indikátor hodin bliká, protože je vybraný.

2. Pro jiný výběr zmáčkněte
tlačítko A v následujícím pořadí:

Alarm

3. Stiskněte tlačítko C pro zvýšení čísla. Delším podržením zvýšíte rychlost přidávání. Pokud máte nastavený 12h formát času, je třeba, aby byl čas správně nastavený jak pro AM, tak pro PM.

4. Po nastavení požadovaného času alarmu, stiskněte
tlačítko A pro návrat do módu Alarmu. Denní opakování alarmu je nastavené automaticky.

5. K zastavení zvonícího alarmu použijte
tlačítko A.

6. Pro přepnutí mezi jednotlivými módy alarmu použijte tlačítko C. Přepínat můžete mezí 4 módy:

Nastavení alarmu v hodinkách Casio Vintage

7. Na otestování funkčnosti alarmu stlačte tlačítko C v módu Alarmu.

Mód alarmu v hodinkách Casio Vintage
Hodinky Casio Vintage s digitálním displejem

4. Stopky

Stopky na hodinkách Casio Vintage umožňují měřit uplynulý čas, mezičas (Split Time) a 2x finiš.

Casio Vintage - stopky

5. Nastavení času - Casio Vintage​

1. Stiskněte tlačítko B pro aktivování módu nastavení času (ukazatel sekund bliká, protože je aktivní výběr).
2. Stiskněte tlačítko A pro výběr vhodné sekvence v následujícím pořadí:

Nastavení času - sekvence

3. Během toho, jak bliká ukazatel sekund, stiskněte tlačítko C na resetování na hodnotu “00“. Pokud stisknete tlačítko C během toho, když je počítadlo sekund na hodnotách 30 až 59, ukazatel sekund se resetuje na hodnotu “00“ a do ukazatele minut vám přibude 1 minuta. Pokud je ukazatel sekund nastavený na hodnotách 00 až 29, počítadlo minut se nezmění.

4. Pokud kterýkoli ukazatel bliká (kromě sekund), stiskněte
tlačítko C pro zvýšení jeho hodnoty. Pokud máte aktivní výběr nastavení dne, stisknutím tlačítka C se hodnota zvýší o 1 den. Delším podržením tlačítka C se zvýší rychlost přičítání hodnot.

5. Po provedení všech potřebných nastavení stiskněte tlačítko B pro návrat do základního stavu.

Hodinky Casio Vintage - základní obrazovka

Pokud během nastavování času a data (s aktivním blikajícím výběrem) neprovedete žádnou změnu, po chvíli se mód Nastavení času sám deaktivuje a vrátí se do základního stavu.

Originální manuál pro hodinky Casio Vintage A168WG-9EF v anglickém jazyce naleznete kliknutím na tento odkaz.

Při nastavování času vám může být nápomocné i toto video:

Líbil se Vám článek? Nezapomeňte ho sdílet.

Sdílet

DALŠÍ Z KATEGORIE